bauke bieten1 1200x500

VVDD organiseert een jeugdveldwedstrijd alleen voor draadharen in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat

Datum:

zaterdag 7 oktober 2017

Locatie:

Ooltgensplaat
Aanvang: 9.00

Een jeugdveldwedstrijd

Een jeugdveldwedstrijd is een niet-kampioenschapsveldwedstrijd, welke uitsluitend in solo wordt gelopen en waarvoor leeftijdsbeperkingen gelden. De in te schrijven honden moeten op de dag van wedstrijd de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en mogen bij aanvang van het betreffende seizoen (voorjaarsseizoen dan wel najaarseizoen) de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt.

Bij jeugd-veldwedstrijden worden de deelnemende honden door de keurmeesters, zoveel als mogelijk, de natuurlijke aanleg beoordeeld en een verwachting voor de toekomst uitgesproken; een en ander in relatie tot de werkeisen en de werkstijl van het ras.

De jeugdveldwedstrijd in het voorjaar is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk vóór het schot wordt beoordeeld. De ideale loop is die waarbij de hond volkomen in de hand is, zijn veld in raseigen stijl volledig afzoekt, alle daarop voorkomende patrijzen voorstaat, daarbij respect toont voor alle wild en fel, snel en ruim jaagt.

Het te bejagen terrein bestaat bij voorkeur uit ruime landbouwakkers met jong laag graan, oude maïs- en graanstoppels en ruime weilanden. Het terrein is veelal open en overzichtelijk, maar wordt hier en daar gecoupeerd door sloten, hekken, hagen of wegen en nodigt aldus uit tot een variabele, ruime zoekwijze 

Inschrijven

LET OP: Aan deze wedstrijd mogen uitsluitend Duits Staande Draadharen meedoen!

Zoals voor alle jachthondenproeven schrijft u in via de ORWEJA Veldwerk kalender.

Meer informatie