BasisVeldwerkTest

Op 31 augustus organiseert VVDD een BVT in Zeeland.

Sonja Begheyn stelt haar velden beschikbaar in de regio Zuid-Beveland zodat onze vereniging in dit najaar nog een BVT kan organiseren

Veldwerk karakteristieke discipline voor Staande Honden.
Veldwedstrijden zijn het middel bij uitstek om de staande hond op deze eigenschappen te testen, met als doel behoud van goede staande honden en daarmee de weidelijkheid tijdens de jacht. Daarbij is het tevens zaak om het raseigen karakter van de verschillende staande hondenrassen in stand te houden. De resultaten van (jeugd)veldwedstrijden geven de rasverenigingen een goed en waardevol beeld van de stand van de jachteigenschappen van het betreffende staande hondenras.

Talent krijgt voorrang...
Om in een vroegtijdig stadium na te gaan welke honden in potentie talent voor dit spel op de wind hebben is de Basis Veldwerk Test (BVT) ontwikkeld met als doel inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van de jonge staande hond.
Het is voor alle duidelijkheid géén instructiedag en ook géén veldwedstrijd, maar een test waarbij de aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, waarbij met het goed gevolg afleggen van de Basis Veldwerk Test voorrang kan worden verkregen voor inschrijving bij de jeugdveldwedstrijden.

Voorlopig Reglement
In het voorlopig BVT reglement kunt u exact lezen wat de bedoeling is, waaraan moet worden voldaan, als ook hoe vaak u met uw hond kan meedoen.

Locatie
Arendstraat 6
4458 AS Eindewege

 

Inschrijven via MyOrweja
Inschrijven voor de Basis VeldwerkTesten doet u via MyOrweja.

veldwerkkalender BVT ORWEJA

 

 

Meer informatie op de site van Orweja