Bestuursmededelingen

Hieronder treft u een overzicht van de meest recente bestuursmededelingen.

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met de secretaris van de vereniging.

Inschrijving veldwerk en OWT open. Denkt u aan de regels?

Op donderdag 17 januari 2019 om 19.00 uur gaat de inschrijving voor Voorjaarsveldwedstrijden open!
Let u wel op de regels?

veldwerkinstructie bieten1 1ste img 2738 1200x500

De eerder aangekondigde veldwerkinstructiedag komt te vervallen. In plaats daarvan zal VVDD op de Zeeuwse velden een Basis Veldwerk Test organiseren.
Voor meer informatie: zie de aankondiging op deze site

De Duitse Staande Draadhaar in Nederland-Cover

Hoort bij iedere Draadhaarliefhebber in de boekenkast te staan. Bestel nu!

Nieuw veldwerk reglement Staande Honden

Leeftijdsgrens jeugd-veldwerkwedstrijden naar 30 maanden. Noviceklasse vervallen.

Piet van Mierlo - foto: Janny Mathijssen-Smits

Piet van Mierlo
1940              2017
ere-lid van de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar

De Trofee Pieter Rooijakkers is een nationale kampioenschaps najaarsveldwedstrijd (solo) mèt apport voor staande honden, welke jaarlijks wordt gehouden.

Dit najaar wordt de eerste Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Langhaar in samenwerking met het FTC.

Lees meer over (meedoen aan) de eerste editie van deze wedstrijd op de Orweja site

DrahthaarVerein ZuchtrudenSite 1200x500

Goed om te weten wanneer je een Duitse dekreu wil gebruiken.

VVDD op Twitter en Facebook

De vereniging heeft twee nieuwe online kanalen die op een breed publiek gericht zijn: Twitter en Facebook

SJP ARJP def mei 2017 cover

Belangrijk! Het ARJP heeft een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan.

bluebits 1200x200

Wie-o-Wie is er handig met het digitaliseren van papier?

url 1200x500

Er is een nieuwe gedragscode voor exterieurkeurmeesters

Gezondheidsenquete 2016

VVDD doet onderzoek naar de gezondheidstoestand van de Draadhaar. Helpt u mee?

GPJC2015 thumbsup 1200x500

Zes voorjagers gaan op 16 en 17 oktober met hun Draadhaar de uitdaging van de Grote Prijs Jan Coldewey aan.

Jan Tiecken ontvangt de RvB Zilveren Erespeld

VVDD lid Jan Tiecken ontving de RvB Zilveren Erespeld voor zijn grote verdiensten voor de jachthondensport.

grensbord belgie 1200x500

Nieuwe regelgeving bemoeilijkt het op jonge leeftijd naar Nederland halen van pups.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 juni 2015 te Lochem is de Leida Bassa Trofee 2014 voor allround prestaties uitgereikt aan:

Omdat hij niet bij de ALV kon zijn werd de derde trofee eerder al uitgereikt aan:

contributie 1200x500 Kijkt u nog even na of u de contributie betaald heeft?

JaapGoedegebuure met hond 1200x500

Jaap Goedegebuure
28-3-1952              5-1-2014

Ben Hectors

Ben L. Hectors
1945              2015

ere-lid van de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar

drahthaarpups 1200x500

Mededeling Raad van Beheer inzake vermindering inteelt bij rashonden dd 23-10-2012

clipart people desk meeting 1200x500

De vereniging prijst zich gelukkig met een nieuwe secretaris en een coordinator 'A'

LPC elleboog graad 2 1200x500

Het Verenigings FokReglement bevat nieuwe eisen voor gezondheidsonderzoeken

grensbord belgie 1200x500

Na verdenking van rabiës zijn de regels voor import van pups in België weer zoals vanouds.

dna structuur 1200x500

Mededeling Raad van Beheer inzake de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpupsvanaf 1 juni 2014