Nieuw veldwerk reglement Staande Honden

Leeftijdsgrens jeugd-veldwerkwedstrijden naar 30 maanden. Noviceklasse vervallen.

ORWEJA heeft het volgende bekend gemaakt: "Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01.

Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

Vanuit de JWR is het voorstel gekomen de novice veldwedstrijden voor staande honden te laten vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden uit te breiden naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen) en dit in het najaar van 2018 te laten ingaan.

Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 wordt hiertoe gewijzigd..."

Zie voor meer informatie, het aangepaste reglement en FTC Bulletin 2018-1 de mededeling op de ORWEJA website.