grensbord belgie 1200x500

Nieuwe regelgeving bemoeilijkt het op jonge leeftijd naar Nederland halen van pups.

Het kunnen importeren van pups op een manier die ons in staat stelt om zelf, vroegtijdig en lokaal een adequate socialisatie en inprenting te verzorgen, is ook voor de draadhaar erg belangrijk. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied onderschrijft dit ook en ziet daarnaast de uitvoering van haar Fairfok-plan in gevaar komen. Daarom heeft de Raad van Beheer een brandbrief aan de Staatsecretaris en de Vaste Commissie Economische Zaken der Tweede Kamer der Staten Generaal gestuurd. We lezen in Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer:

"Door de Europese regelgeving voor rabiësvaccinatie komt de uitvoering van het Fairfok-plan ernstig in het gedrang. [...] De bloedverversing en verbreding van de genenpoel die noodzakelijk is voor een gezonde populatie door de import van buitenlandse honden, wordt er sterk door afgeremd. Daarnaast is een goede socialisatie [...] in de Nederlandse maatschappij, de uiteindelijke leefomgeving van de hond, noodzakelijk. [...]

Voor de uitvoering van het plan is de medewerking van de fokkers van rashonden met stambomen in Nederland essentieel. Deze fokkers zullen alleen meewerken indien zij persoonlijk de noodzakelijke socialisatie- en inprentingsperiode met de pup kunnen doormaken. Een oplossing hiervoor is het in werking stellen van artikel 7 uit de Europese Verordening. Wij vragen u dan ook om het derogatieartikel 7 van de Europese Verordening Nr. 576/2013 van kracht te laten worden. Onder andere Finland heeft aangetoond dat deze uitzondering zonder risico mogelijk is.

Wij vertrouwen erop dat u de urgentie voor het in werking stellen van artikel 7 onderschrijft, zodat ons gezamenlijke Fairfok-plan op een succesvolle manier kan worden voortgezet."

Op 1 september 2015 staat het onderwerp 'Legaal en Gezond Fokbeleid' op de agenda van de Vaste Commissie Economische Zaken.