url 1200x500

Er is een nieuwe gedragscode voor exterieurkeurmeesters

Op de website van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland lazen we: 

"In de gedragscode is vastgelegd dat de keurmeester angstig en/of agressief gedrag niet tolereert en dat hij de hond bij zulk gedrag diskwalificeert. De keurmeester mag rashonden met (uiterlijke) kenmerken, die kunnen leiden tot gezondheids-, gedrags- en/of bewegingsproblemen, nooit de kwalificatie ‘uitmuntend’ geven. Ook mag hij ze geen prijzen laten winnen in de rasgroepen of bij andere keuringen in de erering."

De integrale tekst van de nieuwe gedragscode lees je hier...