grensbord belgie 1200x500

Na verdenking van rabiës zijn de regels voor import van pups in België weer zoals vanouds.

Bij twee pups die geïmporteerd waren vanuit Bulgarije bestond de verdenking van rabiës. Deze verdenking had tot gevolg dat België haar importregels voor pups jonger dan drie maanden uit Nederland verzwaarde.

Recentelijk liet de staatssecretaris van economische Zaken, Sharon Dijksma, in een brief aan de Tweede Kamer over de importhonden uit Bulgarije weten dat: “De controletesten, die conform protocol daarna ter bevestiging worden uitgevoerd, hebben deze diagnose niet bevestigd. Hieruit is geconcludeerd dat geen sprake is geweest van hondsdolheid bij de onderhavige twee pups.”

De Raad van Beheer heeft daarop nadrukkelijk verzocht de regelgeving voor België weer aan te passen. De Belgische overheid heeft de maatregelen inmiddels weer ingetrokken. Zie http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

De regels zoals ze voorheen gelden, gelden nu weer. Zie ook http://www.licg.nl/57j/pups-naar-belgi-weer-toegelaten.html