LPC elleboog graad 2 1200x500

Het Verenigings FokReglement bevat nieuwe eisen voor gezondheidsonderzoeken

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 18-05-2013 is het Vereniging Fok Reglement (VFR) opnieuw vastgesteld. Daarin is opgenomen dat honden die voor de fokkerij ingezet worden getest moeten zijn op HD, OCD, ED en von Willebrand Deficiëntie.

Hieronder staat in het kort per onderzoek beschreven bij welke instantie de betreffende onderzoeken gedaan / beoordeeld dienen te worden.

Ziekte van Von Willebrand.

Alle honden die voor de fokkerij ingezet worden moeten miv 18-05-2013 door middel van DNA onderzoek middels bloedafname vrij verklaard zijn voor de deficiëntie van de von Willebrand factor. Het bloed dient in Duitsland bij de Firma Laboklin onderzocht te worden.

Voor de bloedafname kunt u bij uw eigen dierenarts terecht, deze dient het bloed dan met bijbehorend formulier opsturen naar de Firma Laboklin te Bad Kissingen in Duitsland.  Kijk voor meer informatie en het benodigde formulier op www.laboklin.de

Alleen onderzoeksresultaten van Laboklin worden door de VVDD erkend.

OsteochondrosisDissecans (OCD)

Voor OCD van het schoudergewricht (humeruskop) is erGEENregistratie mogelijk bij de Raad van Beheer. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om deze OCD foto’s te laten beoordelen in Duitsland bij de “OCD Auswertungsstelle Verein Deutsch-Drahthaar e.V. “

De foto’s worden daar beoordeeld door Dr. Peter Schunk,alleen deze beoordeling wordt erkend door de VVDD.

Wil men de hond dus laten röntgenen op OCD van het schoudergewricht (humeruskop), dan moet men naar een dierenarts die vertrouwd is in het maken van röntgenfoto´s.

De prijzen bij de verschillende dierenartspraktijken kunnen uiteenlopen en u bent vrij om daarin zelf een keuze te maken. Het beoordelen van de foto’s is echter wel een strikte procedure en deze is hieronder weergegeven.

Procedure:

  • Het in te vullen formulier kunt u opvragen bij secretariaat@VVDD.nl   (OCD auswertung schultergelenk mit mit beschreibung korrekter röntgen lagerung). 
  • Op het formulier moet nog aan gegeven worden dat het om de beoordeling van een Nederlandse hond gaat.
  • Dit formulier samen met de foto´s op sturen naar: “OCD Auswertungsstelle Verein Deutsch-Drahthaar e.V. “ tav: Dr. Peter Schunk. (adres en betalingsgegevens staan op het formulier)
  • De kosten van € 23,80  tbv de beoordeling van de foto’s betalen.
  • Na ontvangst van de uitslagen van dit onderzoek stuurt u een kopie van de uitslagen naar de Commissie Nakomelingen (CN) van de VVDD

Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED)

HD en ED foto’s kunnen gemaakt worden bij een dierenarts die vertrouwd is met het maken van röntgenfoto’s. Deze foto’s worden door de Raad van Beheer beoordeeld en geregistreerd. De uitslagen hiervan worden door de VVDD erkend.

Voor alle onderzoeken dient u zelf een kopie van de onderzoeksresultaten op te sturen naar de commissie nakomelingen.

LET OP!

Voor zowel ED als OCD bestaat een overgangstermijn tot 01-01-2014, tot die tijd behoeven honden die voor de fokkerij ingezet worden “nog” niet getest te zijn op OCD en ED.

Wil men na 01-01-2014 een hond aanbieden als dekreu of voor pupbemiddeling in aanmerking komen dan dient men de gezondheidsuitslagen die verklaren dat de bewuste hond vrij is van OCD aan beide schouders, en vrij is van ED aan beide elleboog gewrichten te overleggen bij de Commissie Nakomelingen (CN)

Indien u nadere informatie wenst over deze onderwerpen kunt u terecht bij:

Edwin van Zijll – commissie nakomelingen

Jan Smith - commissie nakomelingen

Ad Bekkers – Bestuurslid, coördinator B