drahthaarpups 1200x500

Mededeling Raad van Beheer inzake vermindering inteelt bij rashonden dd 23-10-2012

De Raad van Beheer, werkt samen met het ministerie van EL& I aan de vermindering van inteelt bij rashonden met een stamboom.

Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is de toename van inteelt binnen een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie en kan leiden tot een toename van de geboorte van dieren met erfelijke gebreken. Via het project Verwantschap krijgt men inzicht in de situatie binnen een hondenras. Van daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen nemen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren.

In het project is software ontwikkeld om inteelt te kunnen analyseren en voorspellen. Er is gestart met drie pilotrassen: de Golden Retriever, de Saarlooswolfhond en de Teckel. In het project wordt samengewerkt met betrokken rasverenigingen van deze drie pilotrassen.

Naast het computerprogramma voor de analyse en advisering maakt ook een handboek 'fokken van rashonden' onderdeel uit van het project. Dit handboek is geschreven om de benodigde kennis voor verantwoorde fokkerij en genetisch beheer bij rasverenigingen en fokkers te bevorderen. Dit handboek is gratis digitaal beschikbaar via www.raadvanbeheer.nl/boekverwantschap.

De resultaten van de analyse van de drie pilotrassen worden eind dit jaar verwacht. Vervolgens zal er in 2013 door de Raad van Beheer gestart worden met de analyse van de overige hondenrassen.

Voor de rasverenigingen is het resultaat van het programma dat men inzicht krijgt in de situatie op het gebied van inteelt en verwantschap van het ras zodat een verantwoord duurzaam fokbeleid ontwikkeld kan worden.

Voor de fokkers is het resultaat dat men een beter inzicht krijgt in de situatie van het totale ras. Het inzicht blijft niet alleen beperkt tot het inzicht in de eigen foklijnen. Hierdoor krijgt men een beter inzicht in de consequenties bij de keuze van fokdieren. Via een advies vanuit het systeem kan een fokker verantwoorde keuzes maken voor de inzet van fokdieren.

Het project verwantschap van de Raad van Beheer en de overheid is een goed vervolg en past binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond.