alselkevrijwilligereensterwas loesje 500x375

Beste draadhaar liefhebbers, dit bericht bereikt u via onze website. Het verscheen ook in een fraai clubblad. Gemaakt door onze enthousiaste redactiemedewerkers. Naast het clubblad en website worden er door de vereniging ook vele activiteiten voor u georganiseerd. Denk maar eens aan de clubmatch, een jonge hondendag, de jaarlijkse KNJV proef, de MAP, de vele veldwedstrijden en zweetwerkproeven, en dit jaar voor het eerst ook een OWT.

Al deze werkzaamheden vragen een enorme inspanning van de kleine groep vrijwilligers die wij als vereniging hebben. Op dit moment hebben we te maken met een bestuur wat na de algemene leden vergadering niet meer voltallig is. Onze voorzitter wil na jaren goed werk verricht te hebben nu toch de voorzittershamer overdragen aan iemand anders, helaas is hier tot nu toe nog niemand voor gevonden. Ook op andere bestuurstaken kunnen we nog wel wat versterking gebruiken in ons team. Wij hopen dan ook van harte dat er onder onze trouwe clubbladlezers en websitebezoekers iemand opstaat om zijn of haar steentje
bij te gaan dragen in het bestuur.

Wanneer u een voorzittersrol niet ambieert, maar wel iets anders wil doen behoort dat ook tot de mogelijkheden.
Wij beseffen dat we een beroep doen op uw vaak schaarse vrije tijd, maar we hopen dat de vele leuke activiteiten die we organiseren met de vele tevreden deelnemers een drijfveer voor u zullen zijn om u net even over de streep te helpen.
Wordt u onze nieuwe vrijwilliger of bestuurslid?

Klik hier voor een actueel overzicht van onze vacatures


Aanmelden kan via Moniek van der Scheer-Ophey
email: secretariaat@vvdd.nl


Alvast bedankt!
Het bestuur VVDD

2 juni 2015