Applaus 1200x200

Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.

De VVDD Ereleden:

mw. A.R. Bos †

A.J. van Buuren †

H. Eikelboom †

B.L Hectors †

J.W. Keuper (Marknesse)

R. Kuiken †

P. van Mierlo †