ballonnen. 1200x200

In 2018 bestaat onze vereniging 60 jaar, dat gaan we vieren!

Dat willen we natuurlijk niet onge-merkt voorbij laten gaan.

Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen die gezamenlijk "De Feest-commissie" willen vormen.

Deze commissie zal dan voorstellen en plannen maken over het jubile-um en werkt direct onder het bestuur. Ook voor de uitvoering van het jubileum neemt deze commissie het voortouw.

Ben jij organisatorisch aangelegd en hou je van een feestje, meld je dan aan!
Meer info: secretariaat@vvdd.nl