De Leida Bassa Trofee

is bestemd

'voor de meest allround Duitse Staande Draadhaar van het jaar'

 

In 2005 is deze ereprijs door het bestuur van de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar in het leven geroepen om:

  1. de allround capaciteiten van de Duits Draadhaar als jachtgebruikshond te onderstrepen;
  2. de deelname van Duits Draadharen aan alle disciplines van het weidelijk jachthondenwerk te bevorderen en
  3. de combinaties die aan de gestelde eisen voldoen, te eren.

De eerste trofee werd op de Algemene Ledenvergadering 2005 uitgereikt aan mevrouw Leida D.H. Bassa die zich met Basra van de Wildweide een uitstekende allround combinatie toonde. Helaas is mevrouw Bassa enige maanden later, in oktober van datzelfde jaar overleden.

De Leida Bassatrofee is een prijs voor die hond die heeft aangetoond een ware allrounder te zijn. Dat wil zeggen dat hij voor alle facetten van het jachthondenwerk inzetbaar is.Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk draadharen op alle facetten van het jachthondenwerk worden opgeleid en worden getoetst door onafhankelijke keurmeesters.

 

Bertwin Elshof krijgt de Leida Bassa Trofee 2014Bertwin Elshof uit Laag-Zuthem, toonde zich in 2014 samen met Kyra een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee. Edwin van Zijll reikte de prijs namens VVDD uit.

LBT JeanetteAukes 150x194Jeanette Aukes uit Blankenham, toonde zich in 2014 samen met Kyra een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee. Edwin van Zijll reikte de prijs namens VVDD uit.

LBT MarijkeBarnhoorn 150x206Marijke Barnhoorn, toonde zich in 2014 samen met Bojangel van Dionshoeve een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee. Edwin van Zijll reikte de prijs namens VVDD uit.

Marijke Barnhoorn, toonde zich in 2015 samen met Langs de Beek Høker een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee.

Jan Smith, toonde zich in 2015 samen met Jerom van Twaalfmorgen een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee.

Voor Jan is het de zesde keer dat hij deze prijs in ontvangst mag nemen